Duhy a neduhy Multicar - Řízení

V minulém příspěvku Duhy neduhy Multicar 25 jsme rozvedli brzdový systém a jeho nedostatky. Tak, jak jsem slíbil, se vracíme opět k některým neduhům a to z oblasti řízení. Na celkovém pojetí řízení jsou  změny oproti modelům M 22 a M 24 nepatrné. Systém řízení je stále založen na osvědčeném systému převodů řídícími tyčemi. Základ tvoří převodka řízení, která je konstruovaná jako šneková, s průchozím kuličkovým šnekovým kolem a závitovou hřídelí. Převodka je vcelku odolná jak vůči tlakům a námaze, tak vůči opotřebení. Někdy se však stává, že závity,  které jsou v obalu převodky vyřezané, zoxidují, a při povolování se ulomí i s hliníkovým odlitkem. V takovém případě je nutné obal převodky vyměnit.Předpokladem její dlouhodobé funkčnosti je stálá přítomnost oleje a zabránění vniku vody a nečistot. Ze zkušenostní víme, že jakmile se dostane do skříně převodky voda, vznikne emulze, která má za příčinu likvidaci jehlových ložisek a pouzder. Pokud se zavčas neodstraní příčina vniknutí vody do převodky, (většinou je to absence horní prachovky a vadné gufero víčka) můžeme počítat s nákladnou opravou v řádech tisíců korun.

Katalog Multicar

Druhou skupinou jsou kulové čepy. Na řízení máme celkem 4, 2x levotočivé a 2x pravotočivé. Tyto kulové čepy jsou taktéž podrobeny velké zátěži již ze samotného používání vozidla. Vozidlo Multicar 25 bylo, jak je známo, univerzálním vozidlem, které se dá používat od zemědělství,strojírenství, stavebnictví až po komunální potřeby. A právě poslední zmíněné odvětví nejvíce používá tato vozidla.

Opakované najíždění a sjíždění z obrubníků má za následek nadměrné zatěžování kulových čepů a jejich poškození. Jistou chybou při opravách je to, že se mění pouze nejvíce poškozený čep. Druhý se ponechává s konstatováním, že je ještě dobrý. Opak je pravdou. Vyměnit pouze jeden ze dvou kulových čepů je rozhodnutí, které Vám v krátké době pomůže ke zničení právě vyměněného čepu. Nevyměněný čep, který má i nepatrnou vůli, přenáší zesílené kmity na nový čep a působí na něj v podstatě jako vibrátor. Vibrace následně vymačkají lůžka nového kulového čepu a po pár stovkách najetých kilometrů měníte kulové čepy znovu. Zde doporučuji dodržovat zásadu, měníme-li kulový čep, vyměníme oba. Pokud se podíváme na konstrukci svislého čepu, je velmi vydařená. Uložení svislého čepu do dvou masivních pouzder, která nahradily jehlová ložiska, je předimenzované a při kvalitní údržbě a dodržování mazacího plánu je téměř nezničitelné. Stalo se nám, že jsme v naší servisní dílně opravovali otočný čep, který byl uložen v ještě původních pouzdrech a nejevil známky velkého opotřebení, přičemž vozidlo bylo více jak 40 let v provozu. 

Nedílnou součástí řízení jsou páky řízení, které zajišťují přenos točivého momentu ze skříňky řízení na náboje kol. Zde se vyskytuje častá závada, a to vymačkání drážky náboje kola a nálitku páky řízení vůči sobě. Pokud se tato závada vyskytne, je téměř nemožné ji pouhým přitažením čtyř šroubů odstranit. Pokud chceme závadu odstranit dle předepsaného dílenského předpisu, musíme vyměnit jak páku řízení, tak náboj kola. Drážka a nálitek do sebe přesně zapadají a tím se vyloučí vůle ve spoji. Nutno podotknout, že příčinou této závady bývá povolení oněch čtyř šroubů a nadměrné zatěžování přední nápravy. Přes veškeré neduhy se konstrukce nápravy jeví jako zdařilá. V rámci modernizace vozidla přistoupili němečtí konstruktéři v osmdesátých letech k modernizaci řízení a na vozidla Multicar 25 - 4x4 model 91 aplikovali posilovač řízení. Tato úprava byla nutná zejména z hlediska odporu přední nápravy, jenž byla hnací, a tudíž vytvářela větší odpor kvůli poloosám a diferenciálu. Samotný posilovač řízení se aplikoval pomocí servo čerpadla poháněného přes řemenici klikového hřídele, klínovým  řemenem na řemenici servo čerpadla a následně do servo válce, jenž byl přimontován na rám vozidla a tyč řízení. Medium, které je použito v těchto servo čerpadlech, je běžný hydraulický olej.  Převodka řízení zůstává stejná jako u vozidel Multicar 25. Vzhledem k tomu, že u vozidel s pohonem 4x4 již běžně sériově montovali posilovače brzd a posilovače řízení, musel se také upravit výkon motoru. Ten se upravil změnou vrtání válců z průměru 85 mm na průměr 90 a částečně úpravou vstřikovacích komůrek v hlavě. 

Příště si řekneme právě něco o spojce.