Duhy neduhy Multicar - Spojka

Spojka, slovo které se v auto branži skloňuje ve všech pádech. Dokud spojka plně funguje ani si neuvědomíme, že je to zásadní a nenahraditelná součást motoru, která uvádí celé vozidlo do pohybu. Z našeho pohledu jednoduchá strojní součástka, která spojuje hnací a hnaný hřídel a sloužící k přenosu točivého momentu. Podle druhu použití můžeme dělit spojky na pevné, přenášející stálý kroutící moment, a spojky třecí lamelové. Právě tento typ se běžně používá v automobilech a ne jinak je tomu i u vozidel Multicar. Všechny typy vozidel Multicar používají třecí lamelovou spojku. Vozidla Multicar 22 a Multicar 24 měla shodnou lamelu a víko spojky a to v průměru 1800 mm. Mezi těmito typy byl rozdíl pouze v setrvačníku, a proto nebyla možná záměna. Stejné bylo však spojkové ložisko. Vzhledem k tomu, že Multicar 24 již byla vybavena čtyřválcovým vodou chlazeným motorem s větším kroutícím momentem než Multicar 22, docházelo k častému opotřebení jak lamely spojky, tak i přítlačného talíře respektive víka spojky. Následné prokluzování spojky při rozjezdech a přílišné přetěžování neumožnilo vozidlu spolehlivý provoz. Na základě těchto skutečností se konstruktéři rozhodli ke změně celkové konstrukce spojky. Všechna vozidla pod výrobním označením Multicar 25 byla již vybavena třecí spojkou o průměru 250 mm a také byl dodán nový přítlačný talíř s lamelovou pružinou. Tento krok konstruktérů odstranil výše uvedené problémy, které se projevovaly u vozidel Multicar 24. Přestože Multicar 24 se z pohledu laika jeví již stejná jako Multicar 25, hlavní rozdíl je právě ve spojkovém ústrojí. Nedá se jen tak změnit tím, že předěláme lamelu a víko spojky z Multicar 25. Pokud chceme předělat spojkové ústrojí z Multicar 25 na Multicar 24, musíme vyměnit i límec motoru, setrvačník, převodovku nebo alespoň její obal a spojkovou hřídel. Nákladnost je dosti vysoká a vyplatí se pouze v případě, že počítáme s návratností investic. U všech typů vozidel Multicar byla použita spojková ložiska kuličková s domečkem. Rozdíl byl opět u vozidel Multicar 25, kde ložisko spojky bylo již robustnější s ohledem na velikost přítlačného talíře. Konstruktéři také přešli u vozidel Multicar 24 a 25 na ovládání spojky pomocí páky pedálu a spojkového lanka. Multicar 22 měla ovládání hydraulické. 

Přichází období dávající spojkovému ústrojí pořádně "zabrat". Zimní údržba komunikací je nejnáročnější nadměrné zatížení posypovým materiálem spolu s plužením převážně těžkého sněhu,což klade na spojkové ustrojí velkou zátěž. Proto je důležité před zimní údržbou provést kontrolu a seřízení spojkového ústrojí. Jestliže zjistíme,že spojka již mírně prokluzuje, nečekejme a proveďme ihned výměnu. Z jistotou mohu říci, že pokud tak neučiníte, porucha jistě nastane v období sněhové kalamity a s plným sypačem.

Katalog náhradních dílů

V závěru si Vám dovoluji pouze připomenout, že kontrola vůle spojky je  důležitou součástí údržby vozidla a provádí se následovně. Pedál spojky zatlačíme ve směru jízdy a zkontrolujeme vůli spojky. Opotřebováním obložení spojky se zmenšuje vůle mezi vysouvací pákou kuličkového ložiska a tlačným kroužkem. Protože se při nedostatečné vůli spojka poškozuje, musíme dbát na to, aby montážní vůle mezi pákou a lanovodem byla pomocí seřizovací matice seřízena na 4-5 mm. Pozor! Vůle spojky se smí seřídit jedině touto seřizovací maticí. Podrobnosti o údržbě a seřizování vozidel Multicar 25 se dozvíte v udržovací příručce.

Přejeme mnoho šťastných kilometrů bez poruch a nehod.