Jak odvzdušnit brzdy

11. 12. 2012

Občas se stává, že z brzd jako řidič nemáte ten správný pocit. V ten okamžik je načase provést jejich kontrolu. Vizuálně či pohmatem můžeme zkontrolovat profil brzdového kotouče nebo brzdových destiček. Ale problém nemusí být jen v mechanických dílech a odstranění závady, tak může být mnohem jednodušší, než se zdá. Ztráta nejistoty v brzdné síle může být způsobena tzv. zavdušněním brzd – brzdového okruhu.

Víte jak se vzduch dostane do brzdového okruhu?

Drobným poškozením brzd nebo zásahem do brzdového okruhu dojde k průniku částeček vzduchu, které sdílí společný prostor v trubkách a hadicích s brzdovou kapalinou. Vzduchové bubliny následně prochází celým systémem brzd až do okamžiku, kdy dojde ke stlačení brzdového pedálu. Vzduchové bubliny reagují zcela odlišně od brzdové kapaliny. Brzdová kapalina nejde stlačit a přenese tak brzdnou sílu v natlakovaném brdovém okruhu do brzd. Vzduch ale stlačit lze, a nepřenese prakticky nic. Řidič má pak pocit, že brzdový pedál je měkký nebo brždění nedostatečné. Následné problémy a jejich dopad na bezpečnost provozu si lze snadno domyslet.

Z výše uvedeného popisu jednoznačně vyplývá, že odvzdušnění brzd není dobré podcenit, a je třeba mu věnovat stejnou pozornost, jako kondici mechanických částí brzdového okruhu.

 

 

 

Čím začít při odvzdušnění brzd - co si nachytat

 1. Při odvzdušnění brzd platí, že ve dvou se to lépe táhne. Ideálně si tedy sežeňte parťáka, který vám s tím pomůže. Jeho role nebude nijak náročná a zvládne ji i starší dítě, které se aspoň něčemu přiučí.
 2. Nachystejte si novou brzdovou kapalinu.
 3. Vozidlo přistavte na zvedák nebo rovnou plochu. Umožníte tak brzdové kapalině rovnoměrně vytéct a naopak. Vozidlo zajistěte pomocí klínů po kola.
 4. Připravte si nádobu na zachytávání staré brzdové kapaliny.
 5. Proveďte demontáž kol. Získáte tak lepší přístup k brzdovým ventilům, brzdovým válcům a dalším částem brzdového okruhu. Pro zdvihnutí vozidla použijte hydraulický zvedák, případně stojky.
 6. Doporučujeme zkontrolovat a případně přetěsnit hlavní brzdový válec. Pokud se rozhodnete pro výměnu nebo přetěsnění, tak si nezapomeňte zajistit vhodné náhradní díly.
 7. Nachystejte si nářadí. Obvykle jsou nutné očko-ploché klíče, případně kombinačky.
 8. Dále si doporučujeme nachystat benzínový čistič, pro odstranění mastnoty a staré hadry.
 9. Doporučujeme dále povolovač šroubů nebo WD sprej nebo jeho alternativu.
 10. Pokud budete práci vykonávat na zemi, může se Vám hodit montážní lehátko. Nahradit jej můžete i dekou nebo deskou polystyrenu.
 11. Je dobré mít připravené i náhradní díly v podobě brzdových hadic či brzdových trubek.

Jak odvzdušnit brzdový okruh

Připravili jsme pro Vás univerzální návod, který se může u různých typů vozidel mírně lišit. Vždy je dobré si u výrobce nebo v servisu ověřit, zda je tento postup pro vaše vozidlo vhodný.

 1. V případě, že máte na voze systém ABS, odpojte autobaterii.
 2. S odvzdušněním brzd se obvykle postupujte zezadu dopředu. To znamená od zadního kola ke přednímu. Prvně pravé zadní, levé zadní, pravé přední a nakonec levé přední. Vyjímkou mohou být něktará vozidla vybavaná ABS. Doporučujeme si tuto informaci ověřit v udržovací příručce nebo u prodejce vozidel.
 3. Brzdový okruh prvně zkontrolujte vizuálně. Zda nejsou poškozené brzdové hadice, nejsou pórovité nebo nejsou popraskané. V případě potřeby brzdové hadice vyměňte.
 4. Nezapomeňte také zkontrolovat koncovky hadic a jejich připojení. Zda nejsou vlhké či špinavé od brzdové kapaliny. Bývá to často místem průniky vzduchu do brzdového okruhu.
 5. To samé opakujte v případě brzdových trubek. Zkontrolujte stav možné koroze či deformací. Trubky mohou být také podřené. Proto si připravte benzínový čistič a místa, která mohou být problematická očistěte a znovu zkontrolujte. Zkontrolujte i napojení trubek, zda je suché a nic neprosakuje.
 6. Očistěte brzdové ventily a odvzdušňovací šrouby. Zabráníte tak vniknutí nečistot do brzdového okruhu a následnému zničení některých mechanických dílů, jako jsou například brzdové válce.
 7. Nyní je čas na kapalinu. Tu musíte dolít do nádobky k tomu určené. Obvykle ji najdete u motoru. Důležité je naplnit ji až po horní hranici označenou ryskou a slovem „MAX“. V průběh odvzdušnění by neměla hladina kapaliny v nádobce klesnou pod minimální doporučenou úroveň. Je tedy nutné ji neustále dolévat.
 8. Nyní povolíme odvzdušňovací šroub (ventil). Pokud nejde povolit použijeme WD 40 sprej nebo uvolňovač šroubů. Nezapomeňte, že se obvykle postupuje od zadních kol.
 9. Pověřená druhá osoba se posadí do auta a pomalu v intervalech sešlapává brzdový pedál. Pozvolna a lehce. Nic neuspěcháte. Mezi sešlápnutími pedálů si dejte klidně několikasekundovou pauzu. Při čtvrtém/pátém stlačení pedálu jej několik vteřin podržte na podlaze. Dojde tak ke zvýšení tlaku v okruhu. V principu jde o to, že dáte tak čas brzdové kapalině „protlačit“ se okruhem. Brzdová kapalina je „líná“ a musí doslova zahltit celý systém brzd.
 10. Vyčkejte, až začne brzdová kapalina vytékat z ventilu (šroubu). Neustále kontrolujte hladinu kapaliny v nádržce, ať neklesne pod rysku „MIN“
 11. Vytékající brzdová kapalina by měla být čirá, bez bublin a pěny. Pokud není čirá, tak bod 9 opakujeme.
 12. Pokud je kapalina čirá, bez bublin, nepórovitá, dotáhneme odvzdušňovací šroub. Těsnost řádně překontrolujeme.
 13. Tímto způsobem zkontrolujeme všechny ventily brzdového okruhu.
 14. Pokud ze všech ventilů teče jen čirá kapalina, tak máte odvzdušněno. Nezapomeňte nakonec zkontrolovat stav kapaliny v nádržce. Pokud by ji bylo málo hrozilo by opětovné zavzvzdušnění.
 15. Pokud jste se rozhodli měnit či přetěsnit hlavní brzdový válec, tak nezapomeňte, že i on je třeba odvzdušnit. Obvykle je na něm odvzdušňovací šroub. To stejné platí např. o brzdových válečcích.

Dobré rady nad zlato

 • NIKDY nelijte vyteklou brzdovou kapalinu zpět do okruhu (nádobky)!!! Hrozí tak opětovné znečištění brzdové kapaliny.
 • Všechny použité hadry a zbytky vyteklé brzdové kapaliny zlikvidujte s přihlédnutím na značnou ekologickou zátěž, kterou mohou způsobit.
 • Mějte na paměti, že správnou údržbou brzd předejdete nebezpečným situacím na silnici.
 • V případě, že nasazujete nový hlavní brzdový válec, tak VŽDY vyměňte všechnu brzdovou kapalinu. Nečistoty z ní jej mohou poškodit a může dojít k neuznání reklamace takového dílu.
 • V případě, že měníte hlavní brzdový válec odvzdušněte VŽDY celý okruh. NESTAČÍ odvzdušnit okruh JEN přes nový válec. To stejné platí u brzdových prasátek.
 • Pokud je vozidlo vybaveno posilovačem brzdy, doporučujeme pro jeho odvzdušnění nastartovat motor.
 • Pokud jste na odvzdušnění brzd sám, použijte kompresor. Přes nádobku na kapalinu natlakujete brzdový okruh stejně, jako přes brzdový pedál. Tlak v okruhu by neměl překročit 0,1 Mpa.
 • Odvzdušnění brzd provádějte pravidelně. Nejlépe 2x do roka.

Možná si říkáte, že odvzdušněné brzdy musí mít jen osobní automobil. Ale omyl je pravdou. Dobré a fungující brzdy by měly mít prakticky všechny vozy. Nákladní vozy, komunální Multicar, traktory Zetor a dokonce i kombajny Fortschritt. Brzdy je vždy dobré udržovat v tom nejlepším stavu.

V případě dotazů kontaktujte naše odborníky, kteří Vám rádi poradí.