Duhy a neduhy Multicar - Převody

I zde se němečtí konstruktéři drželi jejich základního pravidla "proč vymýšlet něco jiného když máme něco co funguje, a je v podstatě jednoduché na opravy a údržbu". Potom nás nemůže překvapit, že převodovka určena pro Multikáru 22 má v podstatě vše stejné jako Multikára 24 a 25.

Základní rozdíly v těchto variantách jsou, že každé z uvedených vozidel má jiný obal, nedá se zaměnit, a taktéž předlohovou hřídel. U těchto hřídelí je shoda pouze u typu M22 a M24 předlohové hřídele u vozidel M25 také nejsou shodná. Předlohová hřídel u M25 4x2 je jiná u M25 4x4. Rozdíl je v zakončení hřídele u zpátečkového ozubení. Zatímco převodovky M25 4x2 mají koncovku na klínek, M25 4x4 zde mají drážkování. Dále se dá konstatovat, že „střeva“ převodovek jsou stejná, jedná se i o synchronní a z části i ozubená kola. Převodovka je konstrukčně jednoduchá a nenáročná na opravu. Sám si pamatuji jako mladý mechanik, že jsme v některých případech prováděli generální opravu převodovky na M25 přímo na místě poruchy, tedy převážně na staveništích. Největší bolestí převodovek na Multikáru M25 4x2 ale i 4x4 je zpátečka. Z důvodu velkého přetěžování vozidla a špatného řazení (nedořazování) dochází ke smetení ozubení na předlohové hřídeli, ale i ozubení zpátečkového kolečka. Zatímco při výměně zpátečkového kolečka se obejdeme bez demontáže převodovky a stačí nám pouze demontovat horní víko převodovky, u výměny předlohové hřídele se již jedná o malou GO. Převodovka, která je osazena ve vozidlech 4x4 je v hlavní převodové části shodná s převodovkou 4x2. Obal na 4x4 má nálitek, který umožňuje přimontovat přídavnou převodovku, jenž tvoří hlavní část pro pohon zadních a předních kol. Vzhledem k tomu,že přídavná převodovka na vozidla 4x4 je delší, musel se upravit kardan a prodloužit rám vozidla.

Katalog Multicar M25 - Převodovka

Zadní diferenciál u vozidel s pohonem 4x2 a 4x4 jsou naprosto rozdílné a nekompatibilní. Neduh daných diferenciálů je však shodný, a to je především řazení uzávěrek. Mnoho z nás si jistě pamatuje jak u některých vozidel se uzávěrka špatně řadí, a pokud se nám podařilo uzávěrku zařadit, často zase nešla vyřadit. Tu se někteří řidiči rozhodli, jet s uzávěrkou třeba i na čtvrtý rychlostní stupeň. Po několika ujetých metrech přicházelo zděšení, a to především proto, že došlo k velké ráně ozývající se právě z prostoru diferenciálu. V lepším případě to odnesla v uvozovkách hruška a hruškové kolo, v tom horším nám praskl celý obal diferenciálu. U vozidel s pohonem 4x2 se dá tato porucha odstranit ještě v rozumných nákladech, ale u vozidla s náhonem 4x4 se jedná o opravu v rámci několika desítek tisíc. U vozidla s náhonem 4x4 se v praxi přistupovalo k odpojení uzávěrek z toho důvodu, že pohon 4x4 většinou dokázal vozidlo vyhrabat i z velmi těžkého terénu.

Řazení rychlostních stupňů u vozidel Multicar ať už s pohonem 4x2 nebo 4x4, bývá někdy malá maturita. Potíže totiž nebývají jen poruchami v převodové skříni, ale i v sekci táhel kloubků a uložení řadící páky. Z tohoto důvodu mějme vždy na paměti, pokud máme pocit, že se ve vozidle špatně řadí, zkontrolujte kompletní řadící cestu a začněte právě u kulisy řazení.

Můžete totiž zjistit, že máte pouze vyběhanou spodní kouli řadící páky nebo kloubky na tyči řazení. Častou příčinou nedokonalého řazení bývá vadná kostka řazení, která je umístěna na přesuvníku víka převodovky. V neposlední řadě příčina špatného řazení nebo nedořazování může být sjetá vidlice řazení. Veškeré tyto poruchy se dají zjistit a odstranit bez potřeby demontáže převodovky.

V závěru chci těm, co nemají zkušenosti s opravou převodovky doporučit, aby se obrátili na zkušené mechaniky. Vymezení vůlí v převodovce je důležitou podmínkou správného chodu a spolehlivosti. V tomto případě je potřeba, aby vůle odpovídaly předepsaným limitům dle dílenské příručky.