Duhy neduhy Multicar M25 - BRZDY

Těm co multikáru vlastní, a nebo se s ní dostali do kontaktu v zaměstnání, jistě nemusím sdělovat, o jaký stroj se jedná. Určitě mi dáte za pravdu, že co do konstrukčního řešení je to vozidlo, před kterým se musí smeknout. Zde mohu uvést, a to s naprostou jistotou, že se soudruzi v NDR vyznamenali, a nemyslím to věru ironicky. Poměr výkonu k užitku je natolik vyvážen, že neznám vozidlo v téže kategorii, které by jí mohlo konkurovat.

Je však pravdou, že i ty nejdokonalejší stroje mívají své mouchy. Jedna z much, a v některých případech se jedná doslova o masařku, jsou brzdy. Bohužel je zde patrné, že brzdy na vozidlech Multicar 22 – 25 jsou těžce poddimenzované. Pokut porovnáme základní veličinu brzdné síly a to třecí plochu brzdového obložení a nosnost vozidla, je patrné že tento nepoměr bude na závadu.

 

  

 

Další nepříjemnou skutečností je brzdný tlak působící na brzdové prasátka a následně na brzdovou čelist. U Multicary 22 a 24 se navíc ještě používaly brzdy jednookruhové, takže při protržení brzdové hadice nebo prasklé trubce docházelo k závažným kolizím. Ruční brzda, která by mněla sloužit jako brzda nouzová, nebyla v mnoha případech schopna plnit při plně naloženém vozidle ani funkci brzdy parkovací. Konstruktéři o těchto neduzích brzdového systému dobře věděli a snažili se v modernizovaných verzích provádět změny ke zvýšení brzdného účinku. Jednou z úprav byla montáž posilovače řízení u vozidel s náhonam na všechny čtyři kola tedy tzv. 4x4. Zde se jistě z pohledu řidiče zvýšil komfort při brždění a to nejenom proto, že řidič nemusel vyvíjet někdy i nadpřirozenou sílu k zabrždění vozidla, ale hlavně proto, že tlak vyvíjený pomocí posylovače na brzdové válečky byl dostatečně velký a brzdný účinek někdy posunul řidiče až na čelní sklo. Zde je patrné, že pokud je prostor k inovacím, lze konstrukčně zvládnou takřka cokoli. Přestože montáž posilovače na vozidla 4x4 se jevila jako jednoduchou záležitostí, opak je pravdou.

 

Katalog na Multikáru

 

Konstrukčně se nezasahovalo pouze do rozvodů brzd. Mnohdy došlo i na montáž posilovače do přední části rámu. Jindy se zase muselo zasáhnou do konstrukce motoru. Zde proběhla zásadní úprava v oblasti rozvodů motoru a to montáž vakuové pumpy do předních prs motoru. I přesto, že se nejedná o jednoduchou záležitost, naši čeští a moravští kutilové již přišli na způsob, jak posilovač brzd namontovat i na vozidla bez pohonu předních kol. Sám jsem takto upravenou Multikáru měl možnost odzkoušet, a mohu říci že jsem byl mile přejvapen funkčností a účinkem. Druhá stránka je ovšem postavena tak, že si můžeme řící, co na to STK. 

SET komplet brzdy přední pro Vaši Multicaru

Je pravdou, že i nadále hlavní nedostatek v brzdách, a to i přes veškeré modernizace, zůstává v poměru třecí plochy. V současné době díky kvalitnímu brzdovému obložení, které necháváme aplikovat na brzdové čelisti, prodlužujeme jeho provozuschopnost téměř o polovinu. V závěru chci jen konstatovat, že i přes tento neduh můžeme s klidem v srdci říci ZLATÁ MULTINKA.

Ps. V příštím příspěvku „duhy neduhy“ si povíme něco o řízení.